Ventilationsentreprenader

Med byggentreprenörer och beställare från fastighetsbranschen på någon av följande avtalsformer:
Generalentreprenad,
Utförande entreprenad,
Delad entreprenad,
Total entreprenad,
Ramavtalsupphandlad entreprenad

Luftmängdsmätningar

Injustering efter utförda entreprenadsarbeten.
Felsökning och ominjusteringar av kunders anläggningar.

Serviceåtaganden

Felsökningar på anläggningar ( styr- och mekaniska fel )
Byten av filtermedia
Smörjning, lagerbyten.
Uppgradering av fläktar
Reparationer av värme- & kylbatterier.

OVK-åtaganden

Besiktning av luftbehandlingsanläggningar och fastigheter.
Felsökning och åtgärdanden av besiktningspunkter.

Sanering

Videofilmning av kanalsystem
Rengöring av anläggningsdelar
Rengöring av hela kanalsystem
Bindning av befintligt isolermaterial

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig inom kort.